Projekt Levandulovna začal vznikat již v roce 2018, kdy jsem se při mém tehdejším zaměstnání setkala s jednou úžasnou ženou, která nám přednášela na našem semináři na téma předcházení vzniku odpadů. Daly jsme se do řeči a tato žena mi dala první impulz k tomu, že tyto mé sny a plány by bylo možné realizovat. Zprostředkovala mi kontakt na další úžasnou ženu, která mi pomáhala projít programem podpory při rozjezdu environmentálního sociálního podniku.

A tak jsem rok psala, studovala, nespala, konzultovala, zpracovávala, zakládala podnik, s partnerem se dělila o úspěchy i neúspěchy a učila se spoustě nových věcí, abych mohla svůj projekt zrealizovat. Cesta k tomuto cíli byla trnitá, plná strachu i nadšení, nedostatku času i spánku. Ale zvládli jsme to, byla to velká zkouška pro celou naší rodinu.

Díky mému muži Josefovi, který celé léto neúnavně organizoval a pomáhal při rekonstrukci výrobny, abychom mohli začít a zázemí bylo hotové. Díky mé krásné dceři Aiche, která se mnou celé první políčko osázela a stará se o sociální sítě. Díky mé malé Amélii, která naše „vendulky“ neúprosně zalévala, zpívala jim a tančila mezi nimi aby krásně rostly.

A tak mohly v říjnu 2019 nastoupit ženy, které u nás pracují na zkrácený úvazek a mohly tak skloubit pracovní i rodinný život a své zdraví. Projekt je koncipován tak, aby ženy, které jsou nějakým způsobem znevýhodněny na trhu práce, měly možnost pracovat v příjemném a vůči jejich životní situaci tolerantním, chápajícím prostředí. Našim zaměstnancům poskytujeme také psychosociální podporu a věříme, že slušným chováním a empatií je motivujeme v práci.

Po jejich nástupu, seznámením se s novou prací, nastal čas zorat další část pole a zasadit dalších 1000 sazenic levandulí. Máme jich již 1500 a další budou přibývat na jaře a na podzim, až jich budeme pěstovat 5 až 6 tisíc kusů tak, aby nám to pokrylo naši vlastní výrobu. Nechceme levanduli kupovat, nechceme vytvářet uhlíkovou stopu. Chceme být soběstační a vést podnik v principech cirkulární ekonomiky, aby se kruh uzavřel. Vypěstujeme levanduli, zpracujeme ji, slisujeme ji do biomasy, a vytopíme s ní skleník v zimních měsících. A to vše s odpovědností ke krajině, v níž žijeme, a ke svým zaměstnancům.

Jaká byla životní cesta za levandulí a kam směřují naše kroky dál….to vše najdete na našem BLOGU.

Společnost Jizerská Levandule s.r.o. se ve své zakládací listině deklaruje jako sociální podnik. 

Společnost uplatňuje principy sociálního podnikání. V místě, kde působí, vytváří takové aktivity, které jsou v souladu s rozvojem daného místa. Přinášejí tak prospěch společnosti nebo určité skupině lidí.

Společensky prospěšným cílem společnosti je, že zaměstnává min. 30 % zaměstnanců, kteří jsou osobami znevýhodněnými na trhu práce. Zisk společnosti ve výši nejméně 51 % je přednostně používán na její rozvoj, anebo pro naplňování veřejně prospěšných cílů. Společnost cíleně pracuje na podpoře sociální odpovědnosti na místní úrovni a zcela zásadně zohledňuje environmentální aspekty.

Projekt Levandulovna společnosti Jizerská Levandule s.r.o. byl podpořen MPSV z Operačního programu Zaměstnanost pod registračním číslem: CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0014003.